AKTIVNOSTI

Glavne aktivnosti:

AKTIVNOST NOSITELJ METODE PROVEDBE AKTIVNOSTI VREMENSKO RAZDOBLJE OČEKIVANI REZULTATI  
Učlanjivanje Udruga slijepih LSŽ Pronalazak članova i njihovo učlanjivanje 12 mj Učlanjeni korisnici  
Pravna zaštita Udruga slijepih LSŽ Ostvarivanje svih prava u različitim ustanovama 12 mj Korisnik je uz pomoć Udruge ostvario sva svoja prava na temelju sljepoće te time osigurao financijsku i materijalnu pomoć
Pomagala Udruga slijepih LSŽ Nabavljanje pomagala i edukacija s istim 12 mj Korisnik je dobio pomagala kao što su bijeli štap, sat za slijepe, reproduktor za slušanje zvučnih knjiga i časopisa
Knjižnica za slijepe Udruga slijepih LSŽ Udruga učlanjuje članove u Hrvatsku knjižnicu za slijepe u Zagrebu   12 mj Članovi – korisnici  mogu posuđivati zvučne knjige i časopise.
Duhovna obnova Udruga slijepih LSŽ Vlč. Jure Ladišić vodi program duhovne obnove  članova 12 mj Posjećuje  članove kod kuće i podjeli im sakramente: Svete ispovjedi i Pričesti. Redovito održava  Svete Mise za pokoj duša preminulih članova. U kontaktu s Biskupijom sudjeluje u senzibilizaciji javnosti prema slijepim osobama.  
Aktiv žena Udruga slijepih LSŽ Zainteresirane članice 12 mj Radi se osnaživanju slijepih žena za samostalni život i podučava kako komunicirati s ostalim ljudima, kako se predstaviti organima vlasti i kako prezentirati probleme i potrebe.
Prevencija zdravlja članova uz pomoć videće pratiteljice udruge i ostavrivanja prava po socijalnoj zaštiti ( odlazak u Cenatr za socijalnu skrb Senj) Udruga slijepih LSŽ Omogućavanje preventivnih pregleda  ( vožnja članova k doktoru) 12 mj Unaprjeđenje zaštite zdravlja i ostvarivanje svojih prava  
Organizacija edukativnog i zdravstvenog druženja Udruga slijepih LSŽ Izlet članova Udruge na području Ličko senjske županije  5 mj Promicanje zdravog načina života i rekreacije, zaštita zdravlja, rad sa starijim osobama  
Aktivnosti i igre invalida Udruga slijepih LSŽ Članovi koji su zainteresirani 4 mj i 12 mj Potičemo članove na bavljenje sportom točnije šahom, koji dovodi do povećane kvalitete života, bolje provođenje slobodnog vremena te jačanje socijalnog uključivanja u život zajednice i zadovoljstvo članova  

Najzastupljeniji tip aktivnosti Udruge su: 

 • Okupljanje i organiziranje slijepih na području na kojem Udruga djeluje;
 • Davanje neposredne savjetodavne pomoći, te izdavanje članskih iskaznica, potvrda i izjava  kao potpora u ostvarenju prava i mogućnosti   članova;
 • Pružanje usluga asistencije, te ostalih socijalnih usluga, sukladno utvrđenim standardima u  pružanju socijalnih usluga i potrebama članstva  u lokalnoj zajednici, te načelima deinstitucionalizacije, a koje obuhvaćaju: savjetovanje, pomaganje i edukacije, stručnu  potporu u procesima  uključivanja u život zajednice, te poticanje razvoja službi podrške u  zajednici i alternativnih javnih usluga za osobe s oštećenjem vida;
 • Poticanje razvoja socijalne uključenosti za osobe s oštećenjem vida i pozitivnih promjena u društvu, a vezane uz potrebe i mogućnosti osoba s oštećenjem vida;
 • Osiguranje pristupačnosti, mobilnosti i dostupnosti te uklanjanja barijera koje onemogućavaju uključivanje u zajednicu na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima;
 • Pružanje pomoći članovima u ostvarivanju njihovih prava i interesa te, prema mogućnostima, povremeno dodjeljivanje novčane pomoći socijalno potrebitim članovima;
 • Bavljenje humanitarnim radom i suradnja s humanitarnim ustanovama i udrugama na području županije i grada;
 • Pomoć u opskrbi članstva potrebnim tiflotehničkim pomagalima;
 • Poticanje društva u kojima se obavljaju kulturno – prosvjetne, šahovske,  sportsko – rekreativne, radio – amaterske i druge djelatnosti;
 • Razmatranje i obavljanje i drugih poslova vezanih za provođenje politike i stajališta Udruge, usmjerene na poboljšanje položaja slijepih osoba u svim segmentima života;
 • Osiguravanje usluge vodećeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju, kao jedna od najvažnijih usluga koju udruga pruža;
 • Ostale aktivnosti koje su u skladu s ciljevima djelovanja udruge.