CILJEVI

Opći cilj  programa je pronalazak članova i njihovo učlanjivanje u Udruge, te ostvarivanje njihovih svih prava na temelju sljepoće na području županije.

Specifični ciljevi:

  • Prevencija sljepoće i njihova rehabilitacija;
  • Pravna zaštita;
  • Savladavanje teškoće življenja u teškim životnim uvjetima (zdravstvenim i financijskim);
  • Podrška dosadašnjim članovima, za njihove potrebe i probleme;
  • Povećanje integracije slijepih i slabovidnih u širu lokalnu zajednicu, čime se sprječava institucionalizacija;
  • Ostvarivanje prava članova;
  • Unaprijediti kvalitetu života slijepih i slabovidnih kroz konzumaciju svih usluga koje društvo pruža.