Obilježavanje vozila posebnim znakom

Ovo pravo utvrđeno je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

“ZNAK PRISTUPAČNOSTI” na znak kojim se označava vozilo invalida parkirano na parkirnom mjestu određenom za vozila invalida i ostvaruje se podnošenjem zahtjeva županijskom Uredu za graditeljstvo, stambene i komunalne poslove, promet i veze.

Zahtjevu se prilaže rješenje o invalidnosti i fotokopija prometne dozvole.