Oslobođenje od plaćanja RTV pristojbe

Ostvaruju ga slijepe osobe – članovi Hrvatskog saveza slijepih na kojoj je prijavljen radio i TV-prijemnik.

Zahtjev se podnosi preko matične udruge slijepih i u prilogu mora sadržavati liječničku svjedodžbu o invaliditetu.