Ostvarivanje prava popusta Hrvatskih željeznica

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji između Hrvatskog saveza slijepih i Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza, dogovorena komercijalna povlastica u iznosu od 50% za slijepu osobu i videću pratnju u svim redovnim vlakovima unutarnjeg prometa.

Ugovor je potpisan na godinu dana s mogućnošću produženja istog, a operacionalizacija i podrška za ostvarenje dogovarat će se u suradnji s temeljnim udrugama Članicama.

Popust članovi mogu ostvariti izradom pametne kartice s profilom ”Hrvatski savez slijepih”.

Pametna kartica vrijedi 5 godina i njezina izrada je besplatna, dok se svake godine po cijeni od 50,00 kn na putničkim blagajnama HŽPP-a plaća profil „Hrvatski savez slijepih” na temelju kojeg se ostvaruje popust od 50% za kupnju prijevoznih karata za slijepu osobu i videćeg pratitelja. Osnova za kupnju profila na pametnoj kartici je predočenje članske iskaznice Hrvatskog saveza slijepih odnosno temeljne udruge Članice.

Potrebna dokumentacija:

  • Popunjeni Zahtjev za izradu pametne kartice (zahtjev se može preuzeti na mrežnim stranicama HŽ Putničkog prijevoza );
  • 1 fotografija;
  • Članska iskaznica Hrvatskog saveza slijepih;
  • Osobna iskaznica ili drugi važeći osobni dokument.

Popunjeni zahtjev i fotografija predaju se na blagajni uz predočenje članske iskaznice i osobnog dokumenta. U roku od 7 dana na istoj blagajni se preuzima pametna kartica.

Pametna kartica ispostavlja se na ime i prezime putnika na rok od pet godina, a profil ”Hrvatski savez slijepih” vrijedi godinu dana od 1. studenog 2017. do 31. listopada 2018. Cijena profila je 50,00 kn.

NAPOMENA:

Nova komercijalna povlastica u iznosu od 50%  za slijepu osobu i videću pratnju za neograničen broj putovanja u svim redovnim vlakovima unutarnjeg prometa ne isključuje mogućnost daljnjeg korištenja povlastica ostvarenih putem Putničkih objava.