Povlastice u unutarnjem putničkom prometu

Prema Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu slijepe osobe imaju pravo na povlasticu 75% od redovne cijene vozne karte za 4 putovanja godišnje željeznicom ili brodom i pravo na besplatnu vožnju za pratitelja. Povlastica vrijedi za prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka. Korisnik povlastice ne može biti pratitelj druge slijepe osobe.

Povlastica se koristi na temelju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave odnosno nadležni županijski ured prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Zahtjevu se prilaže original ili fotokopija rješenja o doplatku za tuđu pomoć i njegu odnosno neko rješenje iz kojeg se vidi postojanje invalidnosti, preslika osobne iskaznice osoba koje će putovati, a za pratitelja potvrdu da nije invalidna osoba.