PRAVA I POVLASTICE

PRAVA:

 • Sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela – birati i biti biran u tijela Udruge;
 • Pravo na pomoć Udruge pri ostvarivanju prava na području socijalno – zdravstvene zaštite, školovanja, rehabilitacije i zapošljavanja;
 • Pravo na pomoć Udruge na opskrbu pomagalima;
 • Koristiti pravo na odmor i oporavak u odmaralištima Hrvatskog saveza slijepih;
 • Tražiti od Udruge razmatranje svih pitanja od interesa za slijepe u skladu sa zaključcima Skupštine i odredbama Statuta Udruge;
 • Sudjelovati na organiziranim druženjima i izletima udruge.

PRAVO NA POMAGALA

Prema pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala propisuje se pravo osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na pomagala:

Tiflotehnička pomagala:

 • dugi bijeli štap za slijepe,
 • govorni ručni sat za slijepe,
 • brajev pisaći stroj,
 • četverokanalni kazetofon,
 • čitač ekrana s govornom jedinicom,
 • brajeva elektronička bilježnica za slijepe,

Očna pomagala:

 • naočale (okviri za naočale, leće za naočale, teleskopske leće),
 • kontaktne leće,
 • očne proteze.

OSTALA PRAVA I POVLASTICE:

PRAVA I POVLASTICE KOJE SLIJEPE OSOBE OSTVARUJU NEOVISNO O ČLANSTVU U UDRUZI: