Pravo na dječiji doplatak

Zakon o doplatku za djecu utvrdio je neke pogodnosti za invalidnu djecu.

Za dijete s težim oštećenjem zdravlja prema propisima socijalne skrbi određuje se doplatak u svoti od 25% proračunske osnovice neovisno o visini ukupnog mjesečnog dohotka po članu kućanstva.

Pravo na najmanje 30 radnih dana godišnjeg odmora. Za slijepe osobe to pravo je utvrđeno temeljem kolektivnih ugovora za službenike i namještenike.