Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Sve slijepe osobe imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu čija visina nažalost ovisi o uzroku nastanka sljepoće.

Slijepim osobama, koje su invalidi Domovinskog rata, pravo na doplatak za pomoć i njegu utvrđeno je Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ostvaruju ga putem Ministarstva branitelja.

Ostale slijepe osobe ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu temeljem odredaba Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o mirovinskom osiguranju ili Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Ukoliko se doplatak za pomoć i njegu ostvaruje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 57/11), definiran je kao novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju svakodnevnih životnih potreba.

Odobrava se u punom iznosu (120% osnovice – 600,00 kn) ili smanjenom iznosu (84% osnovice – 420,00 kn) ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu. U punom iznosu pravo može ostvariti slijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad, a u smanjenom iznosu slijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad.

Slijepe osobe ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom ili smanjenom iznosu:

  • u slučaju kada im članovi obitelji osiguravaju pomoć i njegu,
  • u slučaju da je prosječni mjesečni prihod članova obitelji veći od 200% osnovice, odnosno prihod samca veći od 250% osnovice utvrđene iz spomenutog Zakona.

Za slijepe i još neke kategorije osoba ne utvrđuje se prihodovni cenzus jer on ne utječe na mogućnost ostvarenja prava na doplatak.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se realizirati podnošenjem zahtjeva nadležnim službama Ministarstva socijalne politike i mladih, odnosno Centrima za socijalnu skrb ovisno o mjestu prebivališta slijepe osobe.