Pravo na mirovinski staž sa povećanim trajanjem

Slijepe osobe imaju pravo na beneficirani radni staž.