Pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju

Slijepe osobe zapošljavaju se i rade na tržištu rada pod općim ili posebnim uvjetima, odnosno mogu raditi i na otvorenom tržištu rada ili u ustanovama i trgovačkim društvima osnovanim radi zapošljavanja osoba s invaliditetom. Pod zapošljavanjem u posebnim uvjetima smatra se također samozapošljavanje otvaranjem vlastitog obrta ili trgovačkog društva, te zapošljavanje u obiteljskom gospodarstvu.

Kako bi se slijepa osoba osposobila za samostalan život i rad omogućeno joj je učenje vještina za uspješno savladavanje svakodnevnih životnih zadaća, učenje Brailleovog pisma, samostalno kretanje.

Zahtjev za utvrđivanje invaliditeta i smanjene radne sposobnosti podnosi se nadležnom centru za socijalnu skrb. Ukoliko je zahtjev osnovan slijepa osoba ima pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju u posebnim školama i ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju po prilagođenim ili posebnim programima, a o čemu odlučuje u prvom stupnju područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nadležna prema prebivalištu osobe s invaliditetom.

Za osobe oštećena vida rehabilitacija se provodi u Centru za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, Zagreb.