Projekt videćeg pratitelja

Videći pratitelj će za sve korisnike, članove naše Udruge, obavljati poslove nabave namirnica i ostalih kućanskih potrepština, pomaganja pri kupnji odjevnih predmeta, čitanja knjiga, novina, pošte, pratnje korisnika pri kretanju gradom u cilju zadovoljavanja administrativnih, zdravstvenih, rekreativnih, kulturnih, vjerskih, socijalizacijskih , komunikacijskih i sličnih potreba.

Olgica Begović – videća pratiteljica zaposlena na projektu “Naša pomoć, Vaša sreća” i  Zdenka Počinak – videća pratiteljica zaposlena na projektu “Život uz nas je lakši”.