Tiflotehnička pomagala

1. DUGI BIJELI ŠTAP ZA SLIJEPE OSOBE

 • pravo na pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe,
 • pomagalo propisuje izabrani liječnik opće/obiteljske medicine,
 • propisivanje pomagala od specijaliste oftalmologa nije potrebno,
 • odobrenje područne službe HZZO-a nije potrebno,
 • pomagalo nije potrebno vraćati u Zavod,
 • rok uporabe pomagala je 1 godina.

2. RUČNI / DŽEPNI SAT ZA SLIJEPE OSOBE

 • pravo na pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe,
 • pomagalo propisuje izabrani liječnik opće/obiteljske medicine,
 • propisivanje pomagala od specijaliste oftalmologa nije potrebno,
 • odobrenje područne službe HZZO-a nije potrebno,
 • pomagalo nije potrebno vraćati u Zavod,
 • rok uporabe pomagala do 7 godine života je 5 godina, od 7-18 godine života je 4 godine, iznad 18 godina je 5 godina.

3. BRAILLEEV PISAĆI UREĐAJ

 • pravo na pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe,
 • pomagalo propisuje specijalist oftalmolog,
 • pomagalo odobrava ovlašteni doktor u područnoj službi HZZO-a
 • dodatni uvjeti: obavezno priložiti potvrdu o završenom školovanju iz Braillevog pisma, te preporuka temeljne udruge HSS -a da se osoba služi Braillevim pismom,
 • nakon prestanka potrebe i roka upotrebe pomagala obaveza je vraćanja pomagala,
 • rok uporabe pomagala je 15 godina.

4. REPRODUKTOR I SNIMAČ ZVUČNIH KNJIGA U DAISY FORMATU ZA SLIJEPE OSOBE

 • pravo na pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe,
 • pomagalo propisuje specijalist oftalmolog,
 • pomagalo odobrava ovlašteni doktor u područnoj službi HZZO-a,
 • nakon prestanka potrebe i roka upotrebe pomagala obaveza je vraćanja pomagala,
 • rok uporabe pomagala je 5 godina.

Slijepa osoba koja nema dopunsko zdravstveno osiguranje prilikom nabavke pomagala mora uplatiti 20% od vrijednosti traženog pomagala.

Više informacija o pravima na ostala elektronična pomagala, koja slijepe osobe mogu ostvariti u iznimnim situacijama, potražite na stranicama Hrvatskog saveza slijepih.